Pedagogičtí pracovníci

Učitelé 1. stupeň

Učitelka 1. st

Mgr. Miluše Koňaříková

konarikovam@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Jaroslava Lepíková

lepikovaj@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Radmila Zientková

zientkovar@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Galina Fizerová

fizerovag@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Radomíra Gebauerová

gebauerovar@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Monika Palarčíková

palarcikovam@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Kateřina Forgačová

forgacovak@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Renata Paseková

pasekovar@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Vladimíra Tichá

tichav@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Lenka Damková

damkoval@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Eliška Fuksová

fuksovae@4zsfm.cz

Učitelka 1. st.

Mgr. Pavla Miturová

miturovap@4zsfm.cz

Učitelé 2. stupeň

Učitelka 2. st.

Mgr. Kateřina Kunčarová

kuncarovak@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Gabriela Bělicová

belicovag@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Hana Palátová

palatovah@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Ing. Renata Lichnovská

lichnovskar@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Alexandra Kubaláková

kubalakovaa@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Sandra Tichá

tichas@4zsfm.cz

Učitelka 2. st., metodik prevence

Mgr. Soňa Halamová

halamovas@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Jana Hradilová

hradilovaj@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Eva Kubečková

kubeckovae@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Tereza Škopová

skopovat@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Jana Vijačková

homolkovaj@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Kateřina Maňáková

manakovak@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Martina Holková

holkovam@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Jolana Mužná

muznaj@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Martina Hosnédlová

hosnedlovam@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

Mgr. Gabriela Švarcová

svarcovag@4zsfm.cz

Učitel 2. st., ICT

Mgr. Vladimír Wiej

wiejv@4zsfm.cz

Učitelka 2. st.

MSc., Bc. Karin Kuřecová

kurecovak@4zsfm.cz

Asistenti pedagoga

Asistent pedagoga

Kateřina Dubnická

dubnickak@4zsfm.cz

Asistent pedagoga

Martina Konečná

koneckam@4zsfm.cz

Asistent pedagoga

Pavlína Šimková

simkovap@4zsfm.cz

Asistent pedagoga

Jana Mintělová

mintelovaj@4zsfm.cz

Asistent pedagoga

Zdena Kaniová

kaniovaz@4zsfm.cz

Asistent pedagoga

Lenka Renzová, DiS.

renzoval@4zsfm.cz

Asistent pedagoga

Lenka Pastorková

pastorkoval@4zsfm.cz

Vychovatelé školní družiny

Vychovatelka ŠD

Bc. Ivana Petrželová

petrzelovai@4zsfm.cz

Vychovatelka ŠD

Bc. Libuše Karasová

karasoval@4zsfm.cz

Vychovatelka ŠD

Magdaléna Štveráková

stverakovam@4zsfm.cz

Školní poradenské pracoviště

Učitelka 2. st., metodik prevence

Mgr. Soňa Halamová

halamovas@4zsfm.cz

Školní psycholog

Mgr. Kateřina Frainšicová

psycholog@4zsfm.cz

Speciální pedagog

Bc. Veronika Škutová

skutovav@4zsfm.cz