Školní poradenské pracoviště

Školní speciální pedagog

Bc. Veronika Škutová

skutovav@4zsfm.cz