Základní informace o ŠD

Školní družina se nachází na ulici F. Čejky 420, Frýdek-Místek

Vedoucí vychovatelka: Kateřina Klímová

klimovak@4zsfm.cz
+420 558 431 196
+420 720 270 837

 

Zápis do ŠD je vždy 1. školní den daného školního roku.

Školní družina je určena především dětem 1. až 3. ročníku. Pokud není naplněna kapacita, je možné přijmout i děti 4. a 5. tříd, popřípadě i z 2. stupně ZŠ, do naplnění plné kapacity.

Provozní doba ŠD

Ranní družina: 6:00 – 8:00

Pravidelné rekreační i zájmová činnost, volné hry, nabídka spontánních her a činností, relaxační činnosti,  převod účastníků do budovy ZŠ.

Odpolední družina: 11:40 – 16:30

11:40 – 13:30 hygiena, oběd, přesuny z budovy ZŠ do budovy ŠD, pravidelné odpočinkové, relaxační činnosti, nabídka spontánních her a činností, individuální odchody účastníků

13:30 – 15:00 pravidelné zájmové, výchovné, vzdělávací činností (sportovní činnosti, vycházky, tvoření, besedy, soutěže atd.)

15:00 – 16:30 individuální odchody účastníků, svačina, individuální vypracování úkolů – pro starší děti se souhlasem rodičů, didaktické hry – procvičování učiva, stolní a společenské hry, rekreační a relaxační činností atd.

Oddělení školní družiny školní rok 2021/2022

  1. oddělení Kateřina Klímová – III. A, IV. A
  2. oddělení Magdaléna Štveráková, Martina Konečná – I. B, IV. C, V. A, VII. B
  3. oddělení Bc. Ivana Petrželová - II. A, II. B, a IV. B
  4. oddělení Bc. Libuše Karasová – I. A, III. B

Platba za ŠD

Za pobyt ve ŠD je vybírán poplatek ve výši 250,- Kč na měsíc na období 1. 9. až 31. 12. 2021. 
Září – prosinec 2021 940,- Kč (na základě vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání je platba za měsíc prosinec ponížena).
Od 1. ledna 2022 bude poplatek 300,- Kč na měsíc.
Leden – červen 2022 1 800,- Kč

Úplata je splatná vždy:

  • za období od 1. 9. do 31. 12. školního roku, a to do 20. 9. daného školního roku, a
  • za období od 1. 1. do 30. 6. školního roku, a to do 20. 1. daného školního roku.

Úplatu lze hradit:

  • v hotovosti v sekretariátu Základní školy Frýdek-Místek, Komenského 402 nebo
  • na účet 152480410/0300, variabilní symbol je účastníkovi školní družiny přidělen.